ข้อมูลน่ารู้ต่าง ๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่การล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ !! เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่แต่ละลำมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันไป รวมถึงในแต่ละฤดูกาลก็ยังมีเสน่ห์ที่ต่างกันไปอีกด้วย ขอแนะนำเกร็ดข้อมูลที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้