ตั๋วโปรโมชั่น

คูปองส่วนลด <สำหรับลูกค้าทั่วไป>

กดปุ่มสีแดงข้างล่างแล้วปริ้นท์คูปองออกมาตามจำนวนที่ต้องการ และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เวลาชำระเงิน

 • ○เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวเดียว ลด 10 % ของค่าตั๋ว
 • ○ร้านอาหาร วิวเรสเตอรองต์ โทเง็นได ลด 5 % ของค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ○โรงน้ำชาและร้านโซบะ ฟูจีมิ ชายะ ลด 5 % ของค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ○โรงน้ำชา อาชิโนโกะ ชายะ ลด 5 % ของค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ○Cafe Komon 5% off food and drinks
 • ○โรงแรมโอดาคิวฮาโกเนเลก "ยูฟุสะ MAYU โนะโมริ"ลด 150 เยนจากค่าเข้าออนเซ็น
ปริ้นท์คูปองส่วนลด

ตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่และกระเช้าลอยฟ้า สำหรับ 1 วัน

เหมาะกับท่านที่ต้องการเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวฮาโกเน่โดยนั่งกระเช้าลอยฟ้าและเรือทัศนาจร และท่านที่ขับรถส่วนตัวมาเที่ยว !

เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่

ราคาปกติ (ผู้ใหญ่)

เรือทัศนาจร ไป-กลับ1,840 เยน + กระเช้าลอยฟ้า ไป-กลับ ตลอดสาย2,410 เยน = รวม 4,250 เยน

ตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่และกระเช้าลอยฟ้า สำหรับ 1 วัน (ผู้ใหญ่)

นั่งทั้งเรือทัศนาจรและกระเช้าลอยฟ้าภายใน 1 วันโดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว 3,400 เยน(เด็ก 980 เยน) ประหยัดได้ถึง 850 เยน !

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่

เมื่อแสดงตั๋วเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่และกระเช้าลอยฟ้า สำหรับ 1 วันต่อเจ้าหน้าที่ ได้รับส่วนลด 5 % ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ “โรงน้ำชา อาชิโนโกะ ชายะ” “ร้านอาหาร วิวเรสเตอรองต์ โทเง็นได”และยังสามารถรับส่วนลดราคาของตั๋วเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ร้านอาหาร วิวเรสเตอรองต์ โทเง็นได (ท่าเรือโทเง็นได)
ร้านอาหาร วิวเรสเตอรองต์ โทเง็นได (ท่าเรือโทเง็นได)
 • ●ราคา/ผู้ใหญ่ : 3,400 เยน เด็ก 980 เยน
 • ●ใช้การได้/ภายใน 1 วันที่จำหน่ายตั๋ว
 • ●สถานที่จำหน่าย/ท่าเรือทุกท่าของเรือทัศนาจร สถานีทุกสถานีของกระเช้าลอยฟ้า

ฮาโกเน่ ฟรีพาส

เหมาะกับท่านที่ต้องการนั่งพาหนะต่าง ๆ เที่ยวรอบฮาโกน่ภายในวันเดียว หรือ 2 วัน 1 คืน !

ฮาโกเน่ ฟรีพาส
รถไฟสายโอดะคิวไป-กลับ
(สถานีที่ท่านขึ้นรถไฟ-สถานีโอดาวาระ) มีตั๋วประเภท 2 วัน และประเภท 3 วัน
+ นั่งพาหนะต่าง ๆ ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว =
มีส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าตั๋ว ฯลฯ
ได้รับสิทธิส่วนลดจากสถานที่ต่าง ๆ มากกว่า 50 สถานที่ อย่างเช่น ค่าเข้าชม

● พาหนะที่ผู้มีตั๋วฟรีพาสสามารถนั่งได้

 • รถไฟสายฮาโกเน่โทซังรถไฟสายฮาโกเน่โทซัง
 • รถรางสายฮาโกเน่โทซังรถรางสายฮาโกเน่โทซัง
 • กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่กระเช้าลอยฟ้าสายฮาโกเน่
 • เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่
 • รถประจำทางสายฮาโกเน่โทซังรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง
 • รถประจำทาง “คังโกซิเซสุ-เมกุริ” (รถประจำทางนำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งบริหารโดยรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง)รถประจำทาง “คังโกซิเซสุ-เมกุริ” (รถประจำทางนำเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งบริหารโดยรถประจำทางสายฮาโกเน่โทซัง)
 • รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (ใช้สิทธิของตั๋วได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้)รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (ใช้สิทธิของตั๋วได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้)
 • รถประจำทางสายนุมะซุโทซังโทไก (ใช้สิทธิของตั๋วได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้)รถประจำทางสายนุมะซุโทซังโทไก (ใช้สิทธิของตั๋วได้เฉพาะในเส้นทางที่ได้กำหนดไว้)