ตั๋วโปรโมชั่น

คูปองส่วนลด

กรุณาปริ้นท์หน้านี้และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลาชำระเงิน
* ปริ้นท์หน้านี้หน้าเดียวสามารถรับส่วนลดได้จากสถานที่ต่าง ๆ ข้างล่างนี้ (1 แผ่นต่อ ลูกค้า 5 ท่าน)
* คูปองจะหมดอายุหลังปริ้นท์ออกมา 1 เดือน
* ท่านไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่น ๆ ได้
* เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ไม่สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้

ปริ้นท์หน้านี้